Ons Ondersteuningsprofiel

Iedere school stelt in het kader van Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dat ondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school leerlingen te bieden heeft.

 

Middels de beantwoording van allerlei vragen wordt duidelijk wat wij de kinderen al bieden, wat wij hen in de toekomst nog gaan bieden en welke grenzen er zijn voor de zorg die wij aan leerlingen kunnen bieden.

Voor de toekomst geven wij aan hoe wij deze zorg willen gaan bieden en welke scholing we daarom gaan volgen, op korte termijn of middellange termijn.

U vindt twee documenten over ons Schoolondersteuningsprofiel:

1. Een samenvatting van ons schoolondersteuningsprofiel. Hiervoor is het instrument Perspectief op School gebruikt, uitgebreid met een paragraaf over onze arrangementen.
2017 02 12 Het ondersteuningsprofiel Samenvatting.pdf

2. Een uitgewerkte versie zoals wij zorg bieden aan al onze leerlingen op De Uilenburcht.
2017 Het ondersteuningsprofiel uitgewerkt.pdf

Beiden zorgen erovor dat u een goed beeld krijgt over De Uilenburcht en de zorg. Wij zijn ambitieus, werken met verbeterplannen maar zien ook dat er nog grenzen aan onze zorg zijn.
De komende jaren willen wij onze zorg nog beter afstemmen op onze leerlingen. Wat heeft deze leerling nodig en wat vraagt dat van ons?