Ons Ondersteuningsprofiel

Iedere school stelt in het kader van Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dat ondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school leerlingen te bieden heeft.

 

Middels de beantwoording van allerlei vragen wordt duidelijk wat wij de kinderen al bieden, wat wij hen in de toekomst nog gaan bieden en welke grenzen er zijn voor de zorg die wij aan leerlingen kunnen bieden.

Voor de toekomst geven wij aan hoe wij deze zorg willen gaan bieden en welke scholing we daarom gaan volgen, op korte termijn of middellange termijn.

Passend onderwijs op basisschool De Uilenburcht

U vindt hier een link naar het ouderrapport 2022-2023 over passend onderwijs op basisschool De Uilenburcht.