Het ondersteuningsteam


Ongeveer zes keer per jaar is er een vergadering van het ondersteuningsteam bij ons op school. Dit team van onze school bestaat uit

  • de directeur van de school,
  • de twee intern begeleiders, 
  • een orthopedagoog via het Samenwerkingsverband en een vertegenwoordiger van het speciaal basisonderwijs.
  • Dit team wordt regelmatig aangevuld met specialisten vanuit een andere hoek. Iedere keer schuift bij ons schoolmaatschappelijk werkster Suzan Leijen aan en ook de schoolarts Manje Dijkema komt er één of twee keer per jaar bij.
  • Andere specialisten, zoals logopedisten en fysiotherapeuten kunnen ook gevraagd worden.
  • Ook de ouders krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan het overleg en indien mogelijk neemt ook de groepsleerkracht deel aan het gesprek.


Het doel van deze bijeenkomsten is dat er vanuit meerdere hoeken gekeken wordt naar kinderen of dat er wordt gesproken over problemen waar andere expertise nodig is. Op deze manier kunnen we beter hulp bieden aan kinderen met een bepaald gedrag of met een bepaalde leerachterstand.

Er kan ook worden verwezen naar andere instanties zoals de stichting "Mee", stichting "De Praktijk", "Het Antwoord" of naar de logopedist.

Af en toe wordt een leerling aangemeld bij het ZorgAdviesTeam van het Samenwerkingsverband "De Westfriese Knoop" om verder onderzocht te worden en besproken.

 

Wanneer ouders extra zorg voor hun kind willen op grond van eigen onderzoek, dan moet dit buiten school en schooltijd gebeuren. Bij het inschakelen van externe bureaus kan de school verlangen dat er afstemming met de op school verleende zorg plaatsvindt. De school is alleen verantwoordelijk voor de zorg die op school verleend wordt en kan niet worden verplicht tot extra uitgaven, extra tijdsinvestering of inzet van deskundigen buiten het normale zorgaanbod om.

 

Via de extra zorg kunnen bijna alle kinderen geholpen worden. Er zijn kinderen die een speciale aanpak en hulp nodig hebben. Tot 1 augustus 2014 gebeurde dit vooral via de zogenaamde rugzakjes. Deze worden echter per 1 augustus 2014 afgeschaft. Nu zal de school dit anders gaan organiseren. Dit is ook voor ons nieuw beleid in het kader van Passend Onderwijs.