Informatie over groep 5

Rekenen in groep 5

Op basisschool de Uilenburcht werken we in groep 3 t/m 8 met de rekenmethode: Pluspunt 4.


Oefenen met de tafels: Download deze poster en hang hem op in de wc!
Wc-tafelblad

Spelling in groep 5
 

Sinds het schooljaar 2016 - 2017 zijn we begonnen met een nieuwe methode voor spelling op "De Uilenburcht"
Via onderstaande link kunt u een filmpje bekijken waar u meer uitleg kunt vinden over de methode
Staal spelling
Filmpje over Staal spelling


In Staal spelling werken we met blokken van vier weken. In de eerst drie weken krijgen de kinderen nieuwe spellingcategorieën aangeboden met de bijbehorende regel en een gebaar. Daarnaast biedt Staal elk blok één nieuw grammaticadoel aan (een woordsoort of een leesteken).

Alle spellingcategorieën worden elke dag herhaald en geoefend in een oefendictee. Zo voorkomen we dat spellingvaardigheden wegzakken.In principe krijgen de kinderen geen huiswerk mee voor spelling. Omdat er elke dag geoefend wordt op school, is het niet nodig om thuis extra te oefenen.

Taal in groep 5

We werken op school met de methode Staal taal.
Als u op onderstaande link klikt kunt u zien welke thema's behandeld worden in de jaargroep van uw kind.
Thema's taal groep 5