Ons leerlingvolgsysteem


Uw kind duidelijk in beeld.

Twee keer per jaar neemt uw kind deel aan de zg. Cito-toetsen.
De resultaten worden weergegeven in een grafiek.
Hoe kunt u deze grafiek lezen?
Wat wordt er precies mee bedoeld?
U leest het in deze ouderfolder van CITO.


Cito-folder voor ouders.