Onze missie en visie

We hebben drie belangrijke pijlers voor ons onderwijs:

Een kind leert van nature en als dat even niet lukt, dan krijgt het van ons een steuntje in de rug om weer tot leren te komen.

Het kind staat centraal betekent voor ons, dat we kijken wat het beste is voor de kinderen. Wij houden het belang van het kind in het oog, dat is ons belang en uw belang.

Goed onderwijs is de hoofdopdracht van de school, bekostigd door het ministerie van onderwijs. Dat geeft verplichtingen, goed onderwijs is niet vanzelfsprekend.
In het volgende beeld wordt onze missie en visie in beeld gebracht: Missie en visie.pdf
Het zijn de essenties hoe wij werken, wat onze richting is. In de volgende hoofdstukken leest u hoe wij werken, welke accenten wij leggen en wat wij de afgelopen jaren al hebben gemoderniseerd en verbeterd.