Ouderraad

De ouderraad heeft als doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Dit gebeurt met name door het organiseren van, en ondersteuning van het team bij diverse activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerstmis. Ook de schoolreisjes worden mede door de ouderraad georganiseerd en gefinancierd. Daarnaast wordt ondersteuning verleend bij buitenschoolse activiteiten zoals sportevenementen en de avondvierdaagse.

Binnen de ouderraad zijn er voor de diverse activiteiten-werkgroepen ingesteld, die in nauw contact staan met de leerkracht die namens het team aanspreekpunt voor die activiteit is. Daarom worden voor de ouderraad ook een aantal actieve leden gevraagd die bij deze activiteiten willen helpen.

De ouderraad heeft geen vast aantal actieve leden. Hoe meer leden, hoe beter, omdat vele handen het werk nu eenmaal lichter maken.

De actieve leden van de ouderraad vergaderen - samen met een vertegenwoordiger van de school - ongeveer zes maal per jaar en bespreken daar de indeling van de werkgroepen en de activiteiten die op stapel staan. 
Voor vragen over de oudervereniging kunt u mailen naar ouderraad@bsuilenburcht.nl


Via deze link komt u op de facebookpagina van de oudervereniging

Voorzitter:              Cissy Noordeloos

Penningmeester:   Eric Oud

Secretaris:            Nelleke Glorie

Overige leden:

Manon de Boer
Mirella Out
Debby de Jong
Renée Bakker
Jolanda Laan
Melanie Davids
Agnetha Neuvel
Monique Bakker
Tessa Sneeboer
Angela Weverink
Loes Zwier