Vertrouwenspersoon - interne contactpersonen

De interne contactpersoon is binnen de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van de leerlingen en/of ouders die een klacht hebben. Bij klachten op het gebied van machtsmisbruik verwijst de contactpersoon naar de externe vertrouwenspersoon en helpt ouders/leerlingen eventueel het eerste contact te leggen. Ook als ouders een klacht willen indienen tegen de school, kan de interne vertrouwenspersoon hen doorverwijzen.
 
Daarnaast heeft de interne contactpersoon = vertrouwenspersoon een taak op het gebied van het monitoren en verbeteren van het schoolklimaat en de veiligheid op school.
 
Binnen onze school hebben wij twee interne contactpersonen:

Angela Vriend (leerkracht groep 1/2c)
Debby Koomen (leerkracht groep 4b)

Anne en Marie-Louise volgen speciale scholing en zetten het onderwijsprogramma voor alle groepen op.
Kinderen mogen ook naar hen toekomen, als ze gepest worden of als ze zich niet veilig voelen. Op deze manier hopen wij een veiliger schoolklimaat te creëren.