Overblijven
Hallo, mogen wij ons even voorstellen……
 
Wij zijn TSO De Uilenburcht onderdeel van Kappio, een professionele kinderopvangorganisatie. Wij verzorgen de TSO voor de kinderen van basisschool De Uilenburcht. Door de samenwerking tussen Kappio en basisschool De Uilenburcht bieden wij continuïteit en kwaliteit.
 
TSO staat voor Tussen Schoolse Opvang. Het is de middagpauze die kinderen op school doorbrengen wanneer er thuis niemand aanwezig is.
 
Wij lunchen in een ontspannen sfeer en uw kinderen kunnen lekker spelen.
Uw kinderen eten onder begeleiding in groepen aan tafels. Met dit alles proberen wij een zo huiselijk mogelijke omgeving te creëren.  Het team bestaat uit pedagogisch medewerkers, groepshulpen en een coördinator als aanspreekpunt.
 
Kinderen hechten aan continuïteit en duidelijke regels. Wij willen dat uw kinderen zich veilig en geborgen voelen. Wij streven ernaar dat uw kinderen weer fris en vol energie aan het middagprogramma kunnen beginnen.
 
Wat doen wij tijdens de middagpauze?
Als de school uitgaat worden uw kinderen door de leidsters opgevangen om te gaan eten. De groepen zijn verdeeld in de onderbouw (groepen 1 t/m 4) en de bovenbouw (groepen 5 t/m 8).
Uw kinderen krijgen genoeg tijd om te eten en daarna gaan we buiten spelen. Mocht het weer het niet toelaten, dan is er een aanbod van activiteiten waaruit de kinderen mogen kiezen.
 
Door voldoende bekwaam personeel in te zetten, kunnen we de kinderen naar behoefte begeleiden en aandacht geven. De kinderen kunnen zich dan goed vermaken en ontspannen. Om 13.00 uur nemen de leerkrachten de kinderen van ons over.
 
Aanmelden:
U kunt uw kind aanmelden voor de TSO via het inschrijfformulier in dit informatiepakket. Hierop kunt u aangeven voor welke dag(en) u een TSO-plaats of strippenkaart wilt afnemen. Betaling gebeurt middels automatisch incasso; deze dient u te ondertekenen en samen met het inschrijfformulier op te sturen naar Kappio. Daarna ontvangt u een TSO-contract. Uw kind kan gebruik maken van de TSO als wij het contract ondertekend van u hebben ontvangen.
 
Bij afname van een abonnement van 1 dag TSO per week kost dit € 3,50 per dag. Dit is bij 40 schoolweken
€ 140,00. Wij incasseren dit gedurende 10 maanden met € 14,00 per maand. (De maanden juli en augustus incasseren wij niet). Aanmelding is voor minimaal één maand.  Bij opzegging/annulering heeft u een opzegtermijn van 1 maand.


Blijft uw kind incidenteel over dan kunt u gebruik maken van een 5 of 10-strippenkaart. Deze kost respectievelijk € 25,00 of € 50,00 en ook hiervoor kunt u aanmelden op bijgaand formulier. Resterende strippen worden niet verrekend. Wel bieden wij de mogelijkheid om de strippen door een ander te laten gebruiken, mits dit vooraf schriftelijk aan ons wordt doorgegeven.
 
Algemene regels TSO De Uilenburcht
 

Abonnement aanmelden/opzeggen
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier TSO De Uilenburcht, in dit pakket.
Het abonnement loopt gedurende de basisschoolperiode van uw kind,
met een duur van minimaal 1 maand. Bij voortijdige opzegging van het
abonnement dient u dit schriftelijk door te geven.
Dit kan via mail info@kappio.nl  of per post:
Kappio t.a.v. TSO de Uilenburcht, Postbus 42, 1760 AA  Anna Paulowna.
 
Tussen 1 mei en de zomervakantie is het niet mogelijk om nieuwe abonnementen aan te gaan. Uw kind kan dan gebruik maken van een strippenkaart. Bestaande abonnementen wijzigen blijft mogelijk.
 
Abonnement in geval van onregelmatige diensten
Bent u werk gerelateerd niet in de gelegenheid een abonnement af te nemen voor vaste dagen bv door onregelmatige diensten en wilt u wel met regelmaat gebruik maken van de TSO dan hebben wij voor u een afwijkend aanbod. U kunt u dit aanvragen bij Kappio:  info@kappio.nl of tel. 0223 534797 (afname per 20 X)
 
Aan-/afmelden  op de dag van TSO
Bij (on)verwachte afwezigheid bij ziekte, bezoek aan de dokter of tandarts van uw kind, verwachten wij een afbericht van u. U kunt afmelden via mail naar deuilenburcht@kappio.nl of  telefoonnummer (sms): 06-12876525. Afmelden kan tot 09.00 uur van de dag van overblijven. School geeft afmeldingen niet door aan de TSO.
Als uw kind gebruik maakt van een strippenkaart dient u uw kind 's morgens voor 9.00 uur aan te melden via mail naar deuilenburcht@kappio.nl  of  telefoonnummer (sms): 06-12876525.
 
 
Snoepgoed
We werken met het gezond voedsel-beleid. Uw kinderen mogen geen meegenomen snoepgoed en schooltraktaties eten, in plaats daarvan kunt u misschien fruit meegeven als extraatje.
 
Medicijngebruik
Als u wilt dat wij uw kind medicijnen laten innemen of toezicht houden op het gebruik van medicijnen, dient u daarvoor schriftelijk toestemming te verlenen.
 
Conflicten
Bij regelmatig voorkomende conflicten wordt contact opgenomen met de ouders.
 
Binnen Kappio streven wij naar een open en respectvolle communicatie; een omgeving waarin wij met zorg en aandacht met elkaar omgaan, waar ruimte is voor ieders mening en waar de bereidheid is om met elkaar te werken.

 

Aanmeldingsformulier TSO De Uilenburcht