Oudervereniging

De oudervereniging heeft als doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Dit gebeurt met name door het organiseren van, en ondersteuning van het team bij diverse activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerstmis. Ook de schoolreisjes worden mede door de oudervereniging georganiseerd en gefinancierd. Daarnaast wordt ondersteuning verleend bij buitenschoolse activiteiten zoals sportevenementen en de avondvierdaagse.

Binnen de oudervereniging zijn er voor de diverse activiteiten-werkgroepen ingesteld, die in nauw contact staan met de leerkracht die namens het team aanspreekpunt voor die activiteit is. Daarom worden voor de oudervereniging ook een aantal actieve leden gevraagd die bij deze activiteiten willen helpen.

De oudervereniging heeft geen vast aantal actieve leden. Hoe meer leden, hoe beter, omdat vele handen het werk nu eenmaal lichter maken.

De actieve leden van de oudervereniging vergaderen - samen met een vertegenwoordiger van de school - ongeveer zes maal per jaar en bespreken daar de indeling van de werkgroepen en de activiteiten die op stapel staan. 
Voor vragen over de oudervereniging kunt u mailen naar ouderraad@bsuilenburcht.nl


Via deze link komt u op de facebookpagina van de oudervereniging

Voorzitter:              Ingeborg Agema

Penningmeester:   Esther Bergsma

Secretaris:             Raymond van den Berg

Overige leden:

Saskia Jetses
Antje Noordeloos
Jantine Hoogland
Linda Lakenman
Ilona Smith van Kampen
Manon de Boer
Linda Koning
Rosa Truijens
Roene Westerheijden
Marjolijn ter Denge
Heidi Bergman
Linda Breurken
Rinske Sijm
Mirella Out


U vindt hieronder de statuten en het huishoudelijk reglement van de Oudervereniging.

statuten OV Uilenburcht.pdf

Huishoudelijk regelement OV de Uilenburcht.pdf