Overblijven


Hoe ziet het overblijven eruit?
De kinderen komen om 12 uur naar de aula en eten in kleine groepjes hun brood op. Daarna gaan de kinderen allemaal een kwartiertje naar buiten. De jongere kinderen tot en met groep 4 spelen op het afgesloten achterplein, de oudere kinderen spelen op het voorplein.
Na het buiten spelen mogen de kinderen zowel binnen als buiten spelen. Er zijn materialen waarmee de kinderen kunnen kleuren, tekenen, knutselen en spelletjes doen.
 
Wat geeft u mee aan uw kind?
  • Een lunchpakketje  met drinken, in een stevige tas/rugzak. Zorgt u voor een naam op de tas, de drinkbeker en de broodtrommel?
  • Geen snoep. We hebben gemerkt, dat de snoepjes steeds groter worden en dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom heeft het bestuur besloten dat kinderen geen snoep meer in de broodtrommel meenemen naar school. De overblijfkrachten geven de kinderen als het brood op is, zelf een klein snoepje.
 
Hoe kunt u uw kind opgeven of afmelden voor de overblijf?
We hebben een mobiele telefoon: 06-38700951, maar ook een e-mailadres: overblijven@bsuilenburcht.nl
  • Als uw kind op vaste dagen overblijft, dan is een eenmalige opgave voldoende.
  • Graag even een telefoontje/mail als uw kind ziek is, of om een andere reden niet op de vaste dagen kan komen. Anders zijn we genoodzaakt toch die keer in rekening te brengen.
  • Eventueel medicijngebruik en allergieën graag schriftelijk doorgeven
 
Wat moet u doen als uw kind af en toe overblijft?
U kunt uw kind opgeven: op de avond van tevoren of per mail. Mocht de telefoon niet beantwoord worden, spreek dan duidelijk de naam van uw kind in en vooral in welke groep en bij welke leerkracht uw kind zit. Een sms’je is ook voldoende. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat er genoeg begeleiding is.

Wat zijn de kosten voor het overblijven?
We zijn per 1 januari 2014 overgegaan op een abonnementsvorm.
1 x per week overblijven kost per maand €   7,50
2 x                                                                     € 15,00
1,5 x                                                                  € 11,50
Incidenteel overblijven kost                         €   5,-
 
Andere afspraken:
  • 1 maand opzegtermijn
  • De maand juli is vrij van betaling
  • Storneren kost € 2,50 per keer
 
Hoe vindt de betaling plaats?
De betalingen voor het overblijven van uw kind(eren) verlopen via de bank. U kunt een machtiging aanvragen via het mailadres van de Overblijf of deze downloaden van de website.
 
Voor meer informatie: Marion Hoek, overblijven@bsuilenburcht.nl.
Hieronder vindt u:

Reglement Stichting Overblijf De Uilenburcht.

Abonnement op de Overblijf

Machtigings- en opgaveformulier.

2016 Veiligheidsbeleid TSo Overblijven.pdf