Medezeggenschapsraad (MR)

Agenda MR vergaderingen schooljaar 2016-2017:

Agenda MR vergadering 8 mei 

Agenda MR vergadering 19 juni

Besluitenlijsten MR vergaderingen schooljaar 2016-2017:

Besluitenlijst MR vergadering 8 mei
Besluitenlijst MR vergadering 13 februari
Besluitenlijst MR vergadering 26 september
Besluitenlijst MR vergadering 8 december

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders formeel inspraak in het beleid van de school. De MR, bestaande uit drie personeelsleden en drie ouders, bespreekt alle zaken die zich in de school voordoen. Het kunnen zaken zijn die de MR zelf op de agenda zet, maar ook stukken die aangedragen zijn door de directie. Bijvoorbeeld bij het schoolformatieplan, een nieuw schoolplan, het financieel beleid en de tekst van een nieuwe schoolgids heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

Namens het personeel zitten in de MR:
 
Teresa Schouten - secretaris
Elina Jong - penningmeester
Renate van Brandwijk, lid
 
Namens de ouders zitten in de MR:
 
Monique Hauwert, voorzitter
Jolanda Oud, GMR-lid
Linda Jansen, vice-voorzitter

U kunt de MR altijd via het volgende mailadres bereiken:
mr.uilenburcht@bsuilenburcht.nl  
Hieronder stellen de leden zich kort aan u voor:

Elina
 
Ik ben Elina Jong en werk ondertussen al ruim 10 jaar op de Uilenburcht.  Ik heb al veel verschillende groepen gedraaid en sta dit jaar samen met mijn duo in groep 5. Sinds het schooljaar 2009-2010 zit ik in de MR. Sinds 2012 ben ik tevens penningmeester van de MR. Ik vind het interessant om mee te denken en te beslissen over het beleid op onze school, zodat de Uilenburcht voor het team, de ouders en de leerlingen een fijne school is en blijft.
 
Teresa
 
Mijn naam is Teresa Schouten-Beemster. Sinds 6 jaar ben ik leerkracht in groep 1-2 van de Uilenburcht. Rond het jaar 2000 heb ik zitting gehad in de MR van de Jozefschool in Venhuizen. Ook heb ik lesgegeven op de Meester Spigtschool binnen SKO- de Streek. Dit zie ik als een meerwaarde voor de onderlinge contacten tussen de verschillende MR-en. Zo kunnen we met eenduidige stemmen ons hard maken via de GMR.
Sinds schooljaar 2015-2016 heb ik zitting in de MR van de Uilenburcht. Daar heb ik het secretariaat op mij genomen. Ik wil mij sterk maken in de MR voor met name de leraar geledingen. Op dit moment heeft de wet werk en zekerheid veel voeten in de aarde.
Ook de contacten met de GMR staan bij mij hoog op de agenda. Daar zij in direct contact staan met het bestuurskantoor.
 
Renate
 
Mijn naam is Renate van Brandwijk en dit is mijn zesde jaar als leerkracht van groep 1-2 op de Uilenburcht. Ik werk met heel veel plezier op onze prachtige school.  Hiervoor heb ik 8 jaar op de Hussel gewerkt en daar ook 3 jaar zitting genomen in de MR. Ik zie mijzelf als een betrokken leerkracht. Ik ben begaan met de leerlingen van onze school en zo ook met de ouders/verzorgers van onze leerlingen en mijn collegaís. De MR is voor mij een goede manier om informatie over het totale schoolgebeuren te verkrijgen en ook te delen met mijn mede MR-leden. Ik vind het een goed recht om als MR-lid mee te kunnen denken over het beleid bij ons op school.
 
Monique
 
Mijn naam is Monique Ligthart-Hauwert en ik ben de trotse moeder van 2 kinderen; onze zoon Daan zit in groep 2c en onze zoon Julian zal in September 2017 naar groep 1 gaan. Ikzelf ben zelfstandig ondernemer, met een achtergrond in de financiŽle dienstverlening. Graag wil ik als lid van de Medezeggenschapsraad een betrokken bijdrage leveren aan een plezierige werk- en leeromgeving op De Uilenburcht nu en in de toekomst, door onder andere constructief kritisch mee te denken en betrokken te zijn bij de kwaliteit van het onderwijs en het beleid op De Uilenburcht.
Ik hoop dat De Uilenburcht een school blijft waar kinderen en ouders graag naar toe gaan om te leren en waar leerkrachten een goede werkplek hebben. Want het fundament van onze kinderen wordt onder andere op de basisschool voor een belangrijk deel gelegd.
Spreek mij gerust aan als er zaken zijn die volgens U belangrijk zijn om te behandelen in de MR. U kunt uiteraard ook een email sturen naar de mailbox van de MR.
 
Jolanda
 
Mijn naam is Jolanda Oud, moeder van Sven (9 jaar) en LoÔs (5 jaar) en partner van Rene. Ik werk al geruime tijd met veel plezier bij Woonzorggroep Samen in Schagen. Dit is een zorgstichting die wonen, welzijn en behandeling en (thuis)zorg biedt aan ouderen. Hier ben ik als adviseur beleid en advies op de P&O afdeling werkzaam. Dit doe ik 32 uur per week. Daarnaast vind ik het erg leuk om betrokken te zijn bij school. De werkervaring op het personele vlak kan ik goed inzetten bij de vraagstukken die de MR passeren. Daarnaast ben ik vanuit de MR de afgevaardigde van de oudergeleding in de GMR van SKO de Streek. Hierbij zit ik ook in de werkgroep personeel. Met veel plezier en energie denk ik mee over allerhande beleidsstukken waarover de MR en GMR instemmings- of adviesrecht hebben.  Samen werken we aan het behoud van een veilige en creatieve omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 
Linda Vogel